Notulen jaarvergadering 7 januari 2016

Voor de leden staan de notulen van de afgelopen Algemene Jaarvergadering van 7 januari 2016 online. Het is – na inloggen – terug te vinden onder Ledengedeelte –> Verslagen. Daar staan ook de overige verslagen en begrotingen van 2015/2016.