Embargorichtlijn

Op basis van de leidraad van de Raad voor de Journalistiek (zie www.rvdj.nl/leidraad en www.rvdj.nl/2003/50) beschouwt de KNF embargo’s bij persvertoningen van nieuwe releases, en eventuele bijbehorende interviews, als gerechtvaardigd wanneer alleen op die manier de journalist in staat kan worden gesteld op tijd zijn werk te doen;
Het embargo moet door beide partijen per geval worden bevestigd;
Een embargo kan niet selectief worden toegepast om sommige media ten opzichte van andere te bevoordelen;
De journalist die een verzoek tot een embargo aanvaardt, dient zich eraan te houden tot de overeengekomen termijn is verstreken, de onder embargo verstrekte informatie in een ander medium is gepubliceerd of degene die om het embargo heeft verzocht, het eerder opheft of zich niet aan de gemaakte afspraken houdt.
De KNF beschouwt een embargo als verbroken als er van de betreffende film al een publieke vertoning heeft plaatsgevonden of de titel al op een festival heeft gedraaid;
De KNF verzoekt zijn leden en degenen die embargo’s opleggen om bij onenigheid over embargo’s het KNF-bestuur te benaderen voor overleg.

(vastgesteld 2014)

Embargo guideline Association of Dutch Film Critics (KNF)

Based on the guidelines of the Netherlands Press Council (www.rvdj.nl/english/guidelines), the KNF considers embargo’s imposed at press screenings of new releases, and associated interviews, as legitimate if they are the only way a journalist can do his work in a timely fashion;
Embargo’s must be confirmed by both parties in every individual case;
Embargo’s cannot be selectively applied to favor some publications or journalists above others;
A journalist who accepts an embargo request must observe this until the term agreed upon has expired, the information provided under the embargo is published in a different medium, or the person who requested the embargo has lifted it prematurely or fails to observe the agreements made.
The KNF considers an embargo as broken when the concerning film has had a public screening in the Netherlands, or at an international festival;
The KNF asks its members and those who impose embargo’s to contact the KNF-board in case of any dispute on this subject.

(set 2014)