Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de KNF staat open voor journalisten en critici in Nederland die een substantieel deel van hun inkomen verwerven met filmjournalistiek of op andere wijze kunnen aantonen vakkundig filmjournalistiek te bedrijven door actief te publiceren (jaarlijks minimaal vijftien artikelen of vergelijkbare bijdragen) in offline en/of online media die geregeld verschijnen, journalistieke normen hanteren en systematisch redactie voeren.

Leden vermijden redelijkerwijs het journalistiek bespreken van films en filmgerelateerde onderwerpen waarbij zij zelf niet-journalistieke commerciële belangen hebben. Wanneer leden zich genoodzaakt zien dit toch te doen, worden hun belangen in de betreffende berichtgeving vermeld (full disclosure).

Wie lid wil worden of meer wil weten over de voorwaarden voor het lidmaatschap kan contact opnemen met het secretariaat via info@filmjournalisten.nl. Belangstellenden krijgen een aanvraagformulier voor het verstrekken van de benodigde gegevens. Het bestuur beslist over de toelating.

De contributie bedraagt 75 euro per jaar.